Skaun – liten kommune med mye historie

Skaun kirke i Venn.

Skaun er en liten kommune som ligger inneklemt mellom Melhus og Orkanger, og er en kommune som folk flest ikke tenker over har steder med historisk betydning eller som har severdigheter. De aller fleste ser den vel bare fra E39 på vei fra Trondheim og vestover. Men severdigheter har den altså, om man tar seg tid til å svinge av fra europaveien i Børsa.

Kommunevåpenet til Skaun kommune symboliserer fire bautasteiner. Historien om bautasteinene er man usikker på, men én av teoriene var at Einar Tambarskjelve brukte de som båtfester når han la til land i Børsa, de de tidligere stod nede i vannkanten på Naustan. Denne teorien har man senere gått bort fra, men hva de ble brukt til, eller symboliserte, vet man fortsatt ikke den dag i dag. De kan ha hatt en sammenheng med et større gravfelt fra perioden 500 til 1000 etter vår tidsregning. Steinene ble flyttet vekk fra vannkanten til stedet de står nå, for litt over hundre år siden, rett ved der Naustmælan møter Buvikvegen på østsiden.

De fire bautasteinene i Børsa er ikke de eneste bautasteinene i kommunen. Også i Viggja står det en stein, reist 17. mai i 1896, til minne om slaget på Vigg i år 1095, hvor også Sigurd Ullstreng Stallare, som grunnla Nidarholm kloster (Munkholmen i Trondheimsfjorden) rundt år 1105, deltok. 30 mann fra Viggjaætten Rut, som iflg Snorre Sturlason falt i slaget på Stiklestad i 1030, er også nevnt på monumentet. Lodin Viggjaskalle, som var fra gården Viggja, var Sigurd Ullstrengs far, og en av de som fulgte Olav Haraldsson (Olav den Hellige).

Bautasteinen til minne om Einar Tambarskjelve på Husaby i Skaun.

Tar man turen til bygda Venn i samme kommune, er det et enda bedre kjent navn fra Snorres kongesagaer som dukker opp. På gården Husaby bodde den sterkeste mann og den beste bueskytteren i Norge, iflg Snorre Sturlason, nemlig Einar Tambarskjelve. Han var også mannen bak de berømte ordene «For veik, for veik er kongens bue». Einar Tambarskjelve var en mektig mann og politiker, som iflg sagaene spilte en viktig rolle i helliggjøringen av Olav Haraldsson i 1031, og gjeninnsettelsen av Magnus den Gode som norsk regent i 1035. Einar ble Magnus’ rådgiver og den mektigste høvdingen i landet. Han pryder nå kommunevåpenet til Skauns nabokommune Melhus, stående på kne med buen i spenn.

Den opprinnelige gården på Husaby står ikke lenger i dag, men det er gjort betydelig gravfunn som viser at gården har vært sete for storfolk og høvdinger helt tilbake til vikingtiden og i middelalderen.  I Tambartunet står ruinene av kirken på gården, bygd rundt år 1040. Ved siden av kirkeruinene står det også en bauta til minne om Einar Tambarskjelve.

I dag er Husaby også kjent som gården der Kristin Lavransdatter, fra Sigrid Undsets boktrilogi, bodde. Hvert år arrangeres kulturarrangementet «Kristin på Husaby» i Skaun.

Skaun bygdemuseum ligger på Skreddarhaugen rett ovenfor Husaby. Bygdemuseet består av hus og gårdsbygninger fra 1600-tallet fram til slutten av 1800-tallet, og inneholder gamle gjenstander og kulturminner fra Skaun kommune.

Skaun kirke ligger i sentrum av Venn, bare noen hundre meter fra Husaby. Den er en middelalder steinkirke fra rundt år 1180. Man ser ikke bort fra at steinhuggere fra Nidarosdomen var med på å bygge den, da steinhuggerarbeidet er av høy kvalitet, og på portalene er det funnet det man tror er bumerker fra steinhuggerne, som også er funnet på Nidarosdom-oktagonen.  Kirken har tidlig gotisk stil, med trekk av romansk påvirkning. Noe av det mest verdifulle med kirken er bildet på alterfronten, med motiv av Maria og Jesusbarnet, fra rundt år 1250. Det er få slike antemensaler igjen i kirkene i Norge. Altertavla er barokktavle fra 1773, mens prekestolen er det eldste innslaget etter reformasjonen med årstallet 1665 i himlingen. 

I området like ovenfor Skaun kirke, i området rundt Aunan, er det et stort nettverk av turstier, med bruer, benker, gapahuk og informasjonsskilt. Et godt utgangspunkt er å starte fra Aunan bilverksted i Aunbygdvegen eller Syrstadmyren ved Melbyvegen, hvor det er gode parkeringsmuligheter. Stormorfossen i Aunberga er et praktfullt syn, spesielt ved høy vannføring. Man kan stå under fossen. Et annet interessant turmål er vasshjulet i Våddåbekken, som er en kopi av vasshjulet som var der for 400 år siden. Det er for øvrig flere topper og utsiktspunkt i området, og langs med stiene finnes informasjonsskilt om husmannsplasser og småbruk som har vært i dette historiske området tidligere. Det er til og med blitt funnet vikingsverd her.

I 2014 ble en bygdeborg oppdaget på Stensåsen ved innsjøen Laugen. Denne antas å være fra eldre jernalder, mellom årene 500 og 0 før vår tidsregning. De lave steinmurene, til sammen 220 m, er i dag overgrodd, men omfavner et område på minst ti mål, noe som gjør den til en av de største bygdeborgene i Trøndelag. På steinmurene kan det ha vært trepalisader, på det som kan ha vært et forsvarsanlegg, eller kanskje et samlingssted for bygdas befolkning.

Pilegrimsleia går 26 km gjennom Skaun kommune, gjennom Mellingsætra og Syrstadsetrene, langs den gamle kongeveien gjennom Aunberga, og er innom Skaun kirke, Husaby og bygdemuseet på veien videre gjennom Djupdalen mot Buvika til Øysand i Melhus og til slutt Trondheim. Det er Gudbrandsdalsleia som starter i Oslo, videre gjennom Gudbrandsdalen til Orkdalen, som går gjennom Skaun. Pilegrimsleia er godt merket.

Skaun © norgeskart.no

Erik Drilen (besøkte severdighetene i Skaun i juni 2022)